Slovensko English
  • Queen Mary, čas vožnje UK-USA 4 dni in 20 ur
  • San FranCISCO
  • Vrnili smo se...
  • Da Vinci robot
  • Plakat spomina na USA Trip 2011 smo predali namenu! Hvala vsem za podporo!

Ponudba za sponzorje

Ponudba za sodelovanje

Društvo študentov računalništva in elektrotehnike - ELEKTROŠOK jamči, da bo v okviru projekta Strokovna ekskurzija USA 2011 oglaševalo svoje sponzorje na naslednji način:

Spletna stran projekta Strokovna ekskurzija ZDA 2011

ELEKTROŠOK bo svoje aktivnosti v zvezi s Strokovno ekskurzijo USA 2011 ažurno predstavljal na spletni strani http://usa2011.fe.uni-lj.si , ki je narejena v slovenski in angleški različici. V času izvajanja ekskurzije bo na spletni strani dnevni povzetek dogajanja v USA vključno z video posnetki, ki jih bodo udeleženci posneli na ekskurziji. Na spletni strani si lahko poleg predstavmitve društva in udeležencev ogledate tudi podrobnejši opis poti in ponudbo posameznih kategorij, ki so namenjene sponzorjem. Ker želimo svoje sponzorje približati vrstnikom na FE in FRI ter dijakom tehniških šol, jim na svoji spletni strani poleg predstavitve podjetja omogočamo tudi objavo oglasov za delovna mesta.

Oglaševanje projekta v medijih

Društvo ELEKTROŠOK se bo potrudilo, da bo projekt predstavljen na študentskih spletnih straneh, spletnih iskalnikih, tehniških revijah ter radijskih in televizijskih postajah. Oglaševanja bodo potekala bodisi kot potopisne predstavitve ali pa kot kratka reklamna sporočila. Po izkušnjah preteklih generacij je pričakovati, da bo medijski odziv zelo dober. Zagotovljeno imamo nastopanje v oddaji Študentska, RTV Slovenija, agenciji za produkcijo medijskih vsebin Žurnal24, Radio Koper, ŠOUvizija – študentska spletna televizija, Radio Študent in študentskih časopisih: Študentska, Elektra…

Predstavitve projekta po srednjih šolah

Projekt Strokovna ekskurzija USA 2011 bo predstavljen na tehniških srednjih šolah in gimnazijah z namenom navdušiti čim več dijakov za študij računalništva in informatike, ter študija elektrotehnike. Pri predstavitvi projekta bodo predstavljeni tudi zlati in srebrni pokrovitelji.

Zgoščenka

Društvo ELEKTROŠOK bo pripravilo zgoščenko z opisom potovanja, na kateri bodo reklamna sporočila in predstavitve sponzorjev. Zgoščenke bodo ob začetku naslednjega študijskega leta razdeljene študentom na FE in FRI. Služile jim bodo kot osnova za pripravo podobnih projektov v prihodnje, pa tudi kot odličen opis in promocija delodajalcev, pri katerih se bodo lahko zaposlili po končanem študiju. Zgoščenke bodo prejeli tudi vsi obiskovalci pripravljenih predavanj.

Ostalo

Logotipi sponzorjev bodo vidni na nekaterih fotografijah iz ekskurzije in na vseh predavanjih, ki jih bo društvo ELEKTROŠOK organiziralo. Logotipi bodo urejeni po velikosti glede na višino prispevanih sredstev. Najbolj bo izstopal logotip generalnega pokrovitelja.

V primeru, da srebrni ali zlati pokrovitelj priskrbi promocijski material (majice, kape, šali), generalni pokrovitelj pa lahko tudi svojo zastavo, se bodo člani ELEKTROŠOKA s tem materialom fotografirali v ZDA.

Udeležencem predavanj, študentom naše fakultete ter podjetjem in študentom v ZDA bo ELEKTROŠOK razdelil promocijsko gradivo, ki ga bo prejel od sponzorjev.

Kategorije pokroviteljev in njihovo oglaševanje

Pokrovitelji bodo razvrščeni v 4 kategorije, in sicer glede na višino prispevane pomoči:

» Zlati vsaj 1.400 €

» Srebrni vsaj 700 €

» Bronasti vsaj 300 €

» Ostali vsaj 100 €

Kaj v okviru vsake kategorije ponujamo, je povzeto v naslednji tabeli:

    Ostali Bronasti Srebrni Zlati
1. Samodejno odpiranje reklame ob odpiranju spletnega mesta, kjer se reklama prikaže pred samo vsebino       kljukica
2. Prikaz aktualnih prostih delovnih mest  pokrovitelja na spletni strani (1x tedensko)       kljukica
3. Prikaz velikega oglasa (468x60) na spletni strani       kljukica
4. Predstavitev pokrovitelja po predstavitvi na srednjih šolah       kljukica
5. Prikaz aktualnih prostih delovnih mest pokrovitelja na oglasnih mestih FRI in FE* (1x mesečno)       kljukica
6. Samostojna predstavitev pokrovitelja na potopisnem predavanju     kljukica kljukica
7. Izdelava brošure v angleščini (z opisi podjetij), katere bomo delili ob obisku podjteij v ZDA     kljukica kljukica
8. Logotip na glavni strani ter vseh podstraneh   kljukica kljukica kljukica
9. Kratek opis pokrovitelja v brošuri na informativnem dnevu   kljukica kljukica kljukica
10. Oglaševanje storitev sponzorjev na spletni strani   kljukica kljukica kljukica

11.

Samostojen opis v obliki spletne strani   kljukica kljukica kljukica
12. Kratek opis pokrovitelja na spletni strani pod rubriko Pokrovitelji kljukica kljukica kljukica kljukica
13. Logotip pokrovitelja na velikem plakatu kljukica kljukica kljukica kljukica
14. Logotip pokrovitelja na spletni strani pod rubriko Pokrovitelji kljukica kljukica kljukica kljukica
15. Logotip pokrovitelja v brošuri na informativnem dnevu kljukica kljukica kljukica kljukica
16. Natis logotipov donatorjev na hrbtni strani majice društva kljukica kljukica kljukica kljukica
17. Pregled donatorjev na koncu predstavitvenega videa kljukica kljukica kljukica kljukica

* FRI – Fakulteta za računalništvo in informatiko; FE – Fakulteta za elektrotehniko

 

Podrobnejši opis ponudbe

(1.) Samodejno odpiranje reklame ob obisku spletnega mesta, kjer se reklama pokaže pred samo vsebino

(2.) Prikaz aktualnih prostih delovnih mest sponzorja na spletni strani (1x tedensko)

Generalnemu ter vsem zlatim in srebrnim sponzorjem bo omogočeno oglaševanje prostih delovnih mest na spletni strani projekta (rubrika Delo). Seznam prostih delovnih mest se bo ažuriral vsaj 1x tedensko.

(3.) Prikaz velikega oglasa (468×60) na spletni strani

Generalni sponzor in vsi zlati sponzorji bodo deležni (enakovrednega) izmeničnega prikazovanja oglasnih pasic na glavnem oglaševalskem prostoru spletne strani, ki se nahaja na vrhu strani. Velikost pasic je standardna – 468×60 točk.

(4.) Predstavitev pokrovitelja ob predstavitvi ekskurzije na srednjih šolah

Ob predstavitvi študija na FRI in FE, ki se jo vsako leto izvede na nekaterih bolj tehničnih srednjih šolah bo omenjena tudi naša strokovna ekskurzija, ter podana zahvala sponzorjem.

(5.) Prikaz aktualnih prostih delovnih mest pokrovitelja na oglasnih mestih FRI in FE (1x mesečno)

Elektrošok bo za generalnega sponzorja in tudi za vse zlate sponzorje (na njihovo željo) pripravil plakate, ki bodo vsebovali aktualna prosta delovna mesta sponzorjev, izobešeni pa bodo na oglasnih mestih Fakultete za računalništvo in informatiko ter Fakultete za elektrotehniko. Plakati bodo vsebovali logotip in naziv podjetja ter seznam delovnih mest, ki pripadajo posameznemu podjetju. Plakati se bodo ažurirali vsaj 1x mesečno, začenši ob prihodu novega zlatega sponzorja ter ob prihodu vsakega naslednjega zlatega sponzorja. Seznam aktualnih prostih delovnih mest priskrbi sponzor v elektronski obliki.

(6.) Samostojna predstavitev pokrovitelja na potopisnem predavanju

Elektrošok bo po končani ekskurziji na Fakulteti za računalništvo in informatiko in Fakulteti za elektrotehniko organiziral potopisno predavanje za študente in profesorje slovenskih fakultet, na katerem se bodo lahko sponzorji, ki so prispevali največ, tudi sami predstavili. V to skupino sponzorjev spadajo generalni sponzor, vsi zlati sponzorji in trije srebrni sponzorji. Srebrni sponzorji bodo izbrani glede na višino prispevanih sredstev.

Prepričani smo, da lahko na ta način vzpostavite kontakte s študenti naše fakultete in jim pokažete, kaj jih čaka po študiju. Pridobite lahko študente z velikim potencialom, ki vas morda še ne poznajo in vas bodo kasneje, pri iskanju zaposlitve kontaktirali.

(7.) Izdelave brošure v angleščini (z opisi pokroviteljev), katere bomo delili ob obisku podjetij v ZDA

Pokrovitelji bodo imeli možnost kratkega opisa svojega podjetja v brošuri. Te brošure bomo delili v času strokovne ekskurzije vsem podjetjem, katere bomo obiskali. Poleg opisov bo na kratko predstavljena tudi strokovna ekskurzija.

(8.) Logotip na glavni strani ter vseh podstraneh

Logotipi in napisi bronastih, srebrnih, zlatih ter generalnega sponzorja bodo vidni tudi na vseh preostalih spletnih straneh projekta. Vsaka stran bo imela rezerviran prostor za prikazovanje sponzorjev. S klikom na logotip (ali napis) se bo prikazala stran s samostojnim opisom sponzorja. Generalni sponzor bo na spletni strani zasedal posebno mesto in bo po velikosti in poudarjenosti izstopal glede na ostale sponzorje.

(9.) Kratek opis in (16.) logotip pokrovitelja v brošuri za informativni dan

Člani Elektrošok bomo pripravili brošuro v kateri bomo predstavili našo ekskurzijo, kjer bodo zbrani tudi logotipi sponzorjev, ter krajše predstavitve (do 200 besed) bronastih, srebrnih in zlatih sponzorjev. Brošuro bo namenjena študentom naše fakultete, ter dijakom, ki jo bodo lahko dobili na informativnih dnevih.

(10.) Oglaševanje storitev in izdelkov sponzorjev na spletni strani

Sponzorji lahko na naši spletni strani oglašujejo svoje izdelke ali storitve. Vsi sponzorji imajo možnost prikaza oglasa pod zavihkom Oglasi, zlatim pa omogočamo (poleg oglasa na vrhu strani - točka 3.) tudi prikaz video oglasa. Oglasi bodo razvrščeni glede na višino prispevanih sredstev.

(11.) Samostojen opis v obliki spletne strani

Sponzor, ki prispeva sredstva v višini vsaj 300 €, je upravičen do prikaza svojega logotipa (ali napisa) na spletni strani na vseh podstraneh. Poleg kratke predstavitve podjetja (do 200 besed) mu pripada tudi daljši opis (največ dve strani A4). Na željo sponzorja se v daljšem opisu lahko uporabijo vsi elementi, ki jih omogočajo spletne tehnologije (slike, animacije flash, …). Opise in logotip priskrbi sponzor v elektronski obliki.

(12.) kratek opis in (15.) logotip pokrovitelja na spletni strani pod rubriko Pokrovitelji

Vsak sponzor je upravičen do prikaza svojega logotipa (ali napisa) na spletni strani pod rubriko sponzorji (vsi logotipi bodo enake velikosti, urejeni bodo po višini prispevanih sredstev). Prav tako mu pripada kratka predstavitev podjetja (do 200 besed). Predstavitev in logotip priskrbi sponzor v elektronski obliki.

(13.) Logotip pokrovitelja na velikem plakatu

Logotipi vseh sponzorjev bodo tudi na velikem plakatu s katerim se bomo pojavili na več fotografijah, ki jih bomo opravili v ZDA. Velikost logotipa bo odvisna od višine prispevanih sredstev.

(14.) Natis logotipov donatorjev na hrbtni strani majice društva

Podjetja, ki bodo donirala denar, bodo predstavljena na hrbtni strani majic društva. Majice bomo nosili tudi v času strokovne ekskurzije. S tem bodo posredno vidni na fotografijah, posnetih na strokovni ekskurziji.

(15.) Pregled donatorjev na koncu predstavitvenega videa

 

 

Generalni pokrovitelj

Posebna kategorija, ki ni zajeta med zgoraj naštetimi, se imenuje Generalni pokrovitelj. Generalni pokrovitelj je lahko samo eno podjetje. To bo podjetje, ki bo prispevalo največ sredstev.

Kot generalni pokrovitelj bo podjetje najbolj vidno predstavljano in najbolj promovirano izmed vseh in bo predstavljeno ločeno od ostalih pokroviteljev. Zanj bodo veljale vse ugodnosti, ki veljajo za zlatega pokrovitelja, s tem da obseg predstavitve generalnega pokrovitelja praktično ni omejen.

Ime podjetja generalnega pokrovitelja se na željo le-tega lahko doda v ime projekta (npr. "Ime podjetja USA Tour 2011").

Bi radi sodelovali z nami …

V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje, nam to sporočite po telefonu, na naš elektronski naslov ali izpolnite spletni obrazec, ki ga najdete na naši spletni strani pod rubriko PONUDBA ZA SPONZORJE, kjer izberete možnost Povpraševanje po pogodbi.

 

Če zgornji pogoji vašemu podjetju ne ustrezajo povsem, nas kontaktirajte in zagotovo bomo našli obliko sodelovanja, ki nam bo v obojestransko korist.

 

Društvo študentov računalništva in elektrotehnike – elektrošok
Tržaška cesta 25
SI-1000 Ljubljana

E-pošta: info@usa2011.fe.uni-lj.si, info@elektrosok.si
Spletno mesto: http://usa2011.fe.uni-lj.si, http://www.elektrosok.si

Matična številka: 4015487
Davčna številka: 39414779
Številka TRR: 03160-1000788646 odprt pri SKB d.d.

Predsednik: Mitja Rakar, +386 (0)31 808 557


PriponkaVelikost
Ponudba339.37 KB
Pismo podpore (FE in FRI)1.69 MB

© november 2010, Društvo študentov računalništva in elektrotehnike - elektrošok, produkcija: Elektrošok | izvedba: Damjan Cvetan